21 września 2020 | 05:21
You are here:  / Info / Ludzie / Społeczeństwo / Wejherowianie wspólnie mogą zadbać o pszczoły

Wejherowianie wspólnie mogą zadbać o pszczoły

Władze Wejherowa przystąpiły do inicjatywy, której celem jest zwrócenie uwagi na problem ginących pszczół – do drugiej edycji Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. I zachęcają mieszkańców do aktywnych działań w celu zachowania populacji tych owadów.

Działania na rzecz pszczół mogą obejmować zakładanie miejsc przyjaznych tym owadom, sadzenie roślin miododajnych czy naturalną uprawę roślin. Aby włączyć się do takiej aktywności, nie trzeba mieć swojego ogrodu czy działki. Wystarczy donica ustawiona na balkonie lub tarasie.

Przystępując do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom, zobowiązujemy się do działań na rzecz owadów pszczołowatych – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Jesteśmy zainteresowani aktywną ochroną przyrody. Będziemy namawiać wejherowian do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom, przygotujemy dla mieszkańców konkursy na najpiękniejszy ogród z roślinami pyłko- i nektarodajnymi, pikniki i festyny nt. ochrony przyrody i pszczół. Przede wszystkim zaś będziemy starać się podkreślać znaczenie pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażować mieszkańców do działań na rzecz pszczół w Polsce – dodaje.

W tegorocznej edycji akcji nacisk został położony na tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom – takich, w których owady mogą znaleźć pożywienie. Aby podjąć takie działania, wystarczy wytypować lokalizację (np. fragment ogrodu, działki, donica na balkonie), wybrać rośliny przyjazne pszczołom. Warto sprawdzić, które z roślin są odpowiednie dla tych owadów na stronie internetowej programu. Tam też można zgłosić swoje Miejsce Przyjazne Pszczołom.

Później wystarczy już tylko dbać o zasadzone rośliny i je pielęgnować, by przyjazne człowiekowi owady miały jak najlepsze warunki do życia. Warto w te działania zaangażować znajomych i sąsiadów. Im więcej Miejsc Przyjaznych Pszczołom, tym lepiej dla ludzi i samych pszczół.

Więcej informacji na temat balkonu i ogrodu przyjaznego pszczołom można znaleźć w załączonych plikach.

Owady pszczołowate to zwierzęta „lokalne”, trzymające się w pobliżu swoich uli i gniazd Dlatego działania podejmowane przez gminy mogą mieć zasadniczy wpływ na poprawę warunków ich życia. Tymczasem na około 470 gatunków tych owadów żyjących w Polsce, wyginięciem zagrożone są 222. Jedną z głównych przyczyn wymierania pszczół jest brak pożywienia. Ważnym działaniem jest zatem zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli takich, w których rosną rośliny bogate w pokarm pszczół – pyłek i nektar.
Szacuje się, że w naszej szerokości geograficznej ok. 80 proc. roślin jest owadopylna. Bez pomocy owadów, w tym pszczół, nie byłyby one w stanie wytworzyć nasion, a co za tym idzie – również owoców. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) szacuje, że spośród 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90 proc. żywności na świecie, aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Z ich pracy korzysta jednak nie tylko człowiek. Owocami roślin owadopylnych żywią się liczne gatunki ptaków i innych zwierząt. To dlatego pszczoły są bardzo ważnym czynnikiem zachowania różnorodności biologicznej.

Więcej informacji: Wejherowianie wspólnie mogą zadbać o pszczoły
Źródło: http://www.nadmorski24.pl/

LEAVE A REPLY