21 września 2020 | 04:11
You are here:  / Historia / Wiedza / Święto Konstytucji

Święto Konstytucji

3. maja Polska obchodzi święto Konstytucji uchwalonej w 1791 roku. Jej autorami byli Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław August Poniatowski. Dokument wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.. Potwierdzał także przywileje mieszczańskie nadane mieszczaństwu w kwietniu 1791 roku – w tym m.in. posiadanie majątków ziemskich oraz prawo nabywania szlachectwa. Konstytucja znosiła liberum veto i konfederacje. Wprowadzała także stałą armię. Ustanawiała katolicyzm religią panującą w kraju, jednak zapewniała także wolność wyznania. Konstytucja wprowadzała również kazus majątkowy, co było równoznaczne z odbiorem prawa głosu biednej szlachcie. Konstytucja 3 maja przetrwała zaledwie rok i dwa miesiące.