28 września 2020 | 15:00
You are here:  / Info / Ludzie / Społeczeństwo / Warto sprawdzić, czy świadczenia z ZUS mogą być wyższe

Warto sprawdzić, czy świadczenia z ZUS mogą być wyższe

Część osób, które pobierają renty i emerytury, podczas ustalania kapitału początkowego nie dysponowała dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie. Dlatego ZUS przyjmował za taki okres wynagrodzenie równe zeru. Teraz można zweryfikować te informacje i sprawdzić, czy jest możliwe przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia.

Likwidacja wielu zakładów pracy – zwłaszcza tych, które działały w czasach PRL-u – przełożyła się na kłopoty przyszłych emerytów. Okazało się bowiem, że uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia w wielu wypadkach stało się po prostu niemożliwe. Likwidacja zakładowych archiwów często oznaczała ich fizyczne zniszczenie.

Jeśli ZUS nie otrzymał dokumentów potwierdzających zarobki, to przyjmował za taki okres wynagrodzenie równe zeru – potwierdza Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS dla województwa pomorskiego.

Co może zrobić osoba, która nie mogła wcześniej udokumentować stosunku pracy? Ma prawo złożyć wniosek o przeliczenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego. Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych sprawdzi wówczas, czy może przyjąć minimalne wynagrodzenie za dany okres.

Minimalne wynagrodzenie za okresy, za które nie ma dokumentów potwierdzających zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru pozostawania w stosunku pracy. Przykładowo, jeśli ktoś pracował na pół etatu, to ZUS uwzględni odpowiednio do czasu pracy połowę obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński.

Aby wnioskować o ponowne obliczenie świadczenia, można skorzystać z formularza ERPO. Natomiast do ponownego ustalenia kapitału początkowego służy wniosek EKP. Oba wnioski są dostępne na stronie internetowej ZUS oraz w stacjonarnych oddziałach. Można je złożyć osobiście bądź przez pełnomocnika, wysłać tradycyjną pocztą albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

O przeliczeniu świadczenia lub kapitału początkowego ZUS poinformuje w decyzji. Na jej wydanie ma 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Samo świadczenie przeliczy od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek – podsumowuje Krzysztof Cieszyński.

Więcej informacji: Warto sprawdzić, czy świadczenia z ZUS mogą być wyższe
Źródło: http://www.nadmorski24.pl/

LEAVE A REPLY