Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe. Czym się różnią?

Czasami nie wiemy, czy potrzebujemy tłumaczenia przysięgłego czy zwykłego. W razie wątpliwości zaleca się zwrócenie się do odpowiedniego organu. A jeśli nadal masz wątpliwości, zawsze lepiej jest zapłacić trochę więcej i zlecić tłumaczenie przysięgłe. Gwarantuje to jakość przetłumaczonego dokumentu.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe. Czym się różnią?

Tłumaczenie zwykłe, jak sama nazwa wskazuje dotyczy przekładów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Będą to między innymi teksty publicystyczne, teksty literackie oraz wszelkiego rodzaju publikacje naukowe. Dane biuro tłumaczeń może zajmować się również tłumaczeniem materiałów reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych, a nawet filmów czy seriali. Aby móc wykonywać usługi jako tłumacz zwykły, nie potrzebujemy specjalnych uprawnień, które posiadają tłumacze przysięgli. Wystarczy, że posługujemy się biegle danym językiem w mowie oraz piśmie. Warto jednak zaznaczyć, że tłumaczenie zwykłe, tak samo jak tłumaczenie przysięgłe, powinno być wykonane rzetelnie, z użyciem specjalistycznego słownictwa

Tłumaczenie przysięgłe natomiast może wykonać jedynie tłumacz przysięgły, czyli osoba zaufania publicznego, która posiada odpowiednie uprawnienia. Do takiego tłumacza udamy się ze wszelkiego rodzaju dokumentami urzędowymi, sądowymi lub administracyjnymi, które muszą być opatrzone odpowiednią formułą, pieczęcią oraz podpisem. Będą to między innymi akt małżeństwa, akt urodzenia, akt zgonu, akt własności, testamenty, umowy czy też świadectwo ukończenia szkoły. Taki tłumacz, zajmuje się również, tłumaczeniami ustnymi dla policji oraz organów administracji państwowej, takich jak na przykład sądy. Wykonując usługi tłumaczeniowe, tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność prawną za wierność przekładu i w razie pomyłki możemy ubiegać się o odszkodowanie.

Oczywiście nie każdy tłumacz jest tłumaczem przysięgłym. Aby nim zostać należy mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Trzeba także biegle posługiwać się językiem polskim, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadać zaświadczenie o niekaralności. Jednak co najważniejsze kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć ukończone studia wyższe, uzyskać tytuł magistra oraz otrzymać pozytywny wynik egzaminu na tłumacza w Ministerstwie Sprawiedliwości. Cała procedura nie należy do łatwych, ale dzięki temu, tłumacz przysięgły uzyskuje uprawnienia do uwierzytelniania tłumaczeń. W skrócie oznacza to, że dokumenty przez niego tłumaczone mają poświadczenie autentyczności i wiarygodności i są uznawane przez oficjalne organy państwowe.

Obecnie praktycznie każde biuro tłumaczeń oferuje oba rodzaje usług, które jednak ze względu na swoją specyfikę, mogą różnić się ceną i czasem wykonania. Jeśli zastanawiamy się nad kosztami takiego tłumaczenia, często agencja tłumaczeń, oferuje nam możliwość wyceny przekładu. Zazwyczaj ceny tłumaczeń zwykłych są niższe od cen tłumaczeń przysięgłych. Jest to spowodowane chociażby mniejszą odpowiedzialnością, jaką bierze na siebie tłumacz. Koszt takiego tłumaczenia zależy również od rodzaju tłumaczenia, języka dokumentu oraz jego długości. Dlatego jeśli potrzebujemy przekładu tekstu nieoficjalnego, wystarczy zgłosić się do doświadczonego tłumacza zwykłego. Natomiast w przypadku dokumentów oficjalnych, wymagających uznania przez organy państwowe, przekładem musi zająć się tłumacz przysięgły.

Trzej z najbardziej poszukiwanych obecnie tłumaczy przysięgłych to: SzwajcarAustriak i Belg.

Related Post