29 września 2020 | 18:20
You are here:  / Hobby / Jeden wspólny bilet na całym Pomorzu

Jeden wspólny bilet na całym Pomorzu

Szanse na wspólny bilet na Pomorzu są coraz bardziej realne. Przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego, w tym Wejherowa, mówią w tej sprawie jednym głosem. Podpisany został list intencyjny dotyczący wdrożenia ujednoliconego systemu opłat dla wszystkich przewoźników w regionie. Uniwersalny bilet zacznie obowiązywać najprawdopodobniej w 2020 roku.

Nowy system ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z komunikacji miejskiej, a przede wszystkim zlikwidować chaos komunikacyjny, najczęściej odczuwalny w samym Trójmieście. Dzięki wprowadzeniu modyfikacji, pasażerowie będą mogli podróżować na podstawie jednego, elektronicznego biletu, a zadaniem systemu będzie dopasowanie taryf. Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł.

  • Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim tego, wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu jest kolejnym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie – dodaje.

Włodarze przewidują, że wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe w znaczny sposób podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie.

Dodatkowo planowane jest stworzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej dla województwa pomorskiego, która oferowałaby również komercyjne produkty turystyczne, łącząc opłaty za przejazdy z usługami turystycznymi.

Istniejący system transportu zbiorowego w Pomorskiem, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Mieszkańcy nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2500 linii transportu zbiorowego oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

Zmiany objąć mają wszystkich przewoźników w województwie pomorskim, czyli Szybką Kolej Miejską, PKP i Przewozy Regionalne, a także autobusy, tramwaje i trolejbusy. Pasażerowie będą mogli kupić bilet za pomocą telefonu, karty płatniczej lub gotówki u każdego przewoźnika objętego programem.

Więcej informacji: Jeden wspólny bilet na całym Pomorzu
Źródło: http://www.nadmorski24.pl/

LEAVE A REPLY