21 września 2020 | 04:32
You are here:  / Polska / Wydarzenia / Pomoc kancelarii adwokackiej w sprawie rozwodowej

Pomoc kancelarii adwokackiej w sprawie rozwodowej

Spory rodzinne są jednymi z najtrudniejszych sporów psychologicznych, przede wszystkim dla zaangażowanych stron. Często takie sprawy dotyczą dzieci, a takie procesy rzadko przebiegają spokojnie, nie wspominając o tym, że konflikty między rodzicami negatywnie wpływają na zdrowie i stan emocjonalny dzieci.

Dlatego prawnik rodzinny stara się przede wszystkim pomóc stronom w znalezieniu kompromisu bez wszczynania procesu.To tłumaczy fakt, że pierwszą procedurą, do której stosuje się prawnik, jest mediacja. Ale jeśli nadal nie można osiągnąć porozumienia, prawnicy z kancelarii adwokackiej zapewniają pomoc prawną w wielu kwestiach pojawiających się w trakcie sprawy rozwodowej.

Pomoc kancelarii adwokackiej w sprawie rozwodowej

 • Negocjacje z jednym z małżonków w celu rozwiązania sporów na drodze postępowania przygotowawczego;
 • Sporządzenie pozwu rozwodowego i złożenie go w imieniu klienta w sądzie;
 • Analiza dokumentów w sprawie i opracowanie taktycznego planu ochrony praw klienta;
 • Analiza, przygotowanie i składanie roszczeń, oświadczeń;
 • Gromadzenie dowodów w sprawie rozwodowej;
 • Pomoc prawna w ustalaniu miejsca przyszłego pobytu dzieci;
 • Pomoc prawna w procedurze przyznania i wypłaty alimentów dla dzieci;
 • Pomoc w ustalaniu kolejności komunikacji z dziećmi i udziału rodziców w ich wychowaniu;
 • Reprezentowanie i ochrona interesów klientów w procesie ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich;
 • Reprezentowanie klientów w procesie podziału majątku między małżonkami;
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych;
 • Reprezentowanie interesów klienta w sądach wszystkich instancji.

  Jeśli spór rodzinny dotyczy jednej lub więcej z powyższych kwestii i chce się mieć pewność, że prawa będą odpowiednio chronione, zalecane jest skorzystanie z wykwalifikowanej pomocy prawnej w kancelarii adwokackiej. Prawnik rodzinny złoży pozew i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, a także zgromadzi dowody potwierdzające stanowisko klienta. Prawnicy poinformują, jak będzie przebiegać postępowanie rozwodowe oraz czy istnieją podstawy do unieważnienia małżeństwa. Aby znaleźć kancelarię adwokacką, która świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawie rozwodowej warto wejść na portal Rozwod-Separacja.pl, w którym znajdziemy dane kontaktowe prawników w różnych miejscowościach. Dla przykładu w Chrzanowie i okolicach znajdziemy dane kancelarii https://rozwod-separacja.pl/item/kancelaria-adwokacka-ul-garncarska-16-4-chrzanow/

Sprawa rozwodowa a ochrona praw dzieci

  Państwo jest zainteresowane zapewnieniem małoletnim członkom rodziny kompleksowej ochrony i wsparcia. Z tego powodu wymagane jest orzeczenie sądowe w celu ochrony interesów i praw dzieci. Konieczne będzie określenie odpowiedniego miejsca stałego pobytu i miesięcznych płatności alimentacyjnych. Kancelaria adwokacka pomoże tym, którzy potrzebują wykwalifikowanego wsparcia prawnego, adwokaci będą mogli bronić praw klienta, stosować wiedzę zawodową i doświadczenie w praktyce prawnej. Jeśli powstaje pytanie o pozbawienie praw rodzicielskich, wymaga to zaistnienia podstaw i ich dowodów.

Istnieją następujące powody pozbawienia rodzica jego praw rodzicielskich:

 • Uchylanie się od wychowania i / lub utrzymania dziecka
 • Nadużywanie praw rodzicielskich i / lub wykorzystywanie dzieci
 • Niemoralny styl życia rodziców, który negatywnie wpływa na dziecko.

  Pomoc prawna daje klientom możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji sporów rodzinnych, uzyskania niezbędnych informacji prawnych, a także spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów i formalności ustanowionych przez prawo w celu rozstrzygania sporów z zakresu prawa rodzinnego. Prawnik pomoże w podjęciu właściwej decyzji, a także w ocenie możliwych konsekwencji niektórych działań.

  Oczywiście sprawy rozwodowe są sprawami złożonymi, które z reguły wpływają również na stosunki majątkowe i interesy dzieci. Zatem pomoc prawnika rozwodowego jest cenna ze względu na interesy zarówno stron sporu, jak i dzieci. Adwokat pomoże rozwiązać problem o dowolnej złożoności. Dlatego, jeśli ktoś potrzebuje porady na temat procesu rozwodowego, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z kancelarią adwokacką. To pozwoli na uzyskanie już na wstępie cennych wskazówek na temat dalszych postępowań. 

Doświadczony adwokat rozwodowy zapewnia wsparcie prawne i spokój podczas procesu

  Prawnik z dużym doświadczeniem zawsze znajdzie wyjście z najbardziej skomplikowanej sytuacji. Dobry adwokat to także taktowny psycholog. Kiedy małżeństwo się rozwodzi, może on czasem zrobić coś znacznie bardziej użytecznego niż wszyscy przyjaciele i krewni. Postara się nie tylko przestrzegać wszystkich praw, ale także dopilnować, aby nadchodzący rozwód nie uderzył “jak bumerang” w psychikę dzieci.Ten problem jest szczególnie dotkliwy, jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci. W końcu sąd będzie musiał zdecydować, z kim będą mieszkać po zakończeniu rozwodu. I tutaj prawnik nie tylko oszczędzi wiele nerwów klienta, ale także uwzględni interesy dziecka, biorąc pod uwagę jego opinię.

  Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną. Będzie kontrolować każdy etap, sprawdzać wdrożenie formalnych procedur rozwodowych i niezależnie przygotowywać dokumentację dla sądu. Osobiste stawiennictwo klienta w sądzie nie będzie konieczne, jeżeli pełnomocnictwo zostanie udzielone adwokatowi rozwodowemu.

Majątek wspólnie nabyty przez małżonków, rozdzielność majątkowa – rozwód

  Przeprowadzenie podziału majątku jest możliwe już podczas sprawy o rozwód. Oznacza to jednak, że rozwodzący się małżonkowie muszą być zgodni, co do wysokości majątku i sposobu jego podziału. 

  Sąd może w odrębnym procesie ustanowić rozdzielność majątkową nawet w przypadku, gdy sprawa o rozwód jest w toku. Adwokat może doradzić takie rozwiązanie, jeśli brak jest perspektyw na szybkie zakończenie sprawy rozwodowej. Tak samo zdarza się w sytuacji, gdy klientowi zależy na szybkim zniesieniu wspólności i nie może tego załatwić przed notariuszem. Powierzając sprawę o podział majątku kancelarii adwokackiej można liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie.

  Pracownicy kancelarii adwokackiej wyjaśnią, jakie nieruchomości zostaną uznane za wspólnie nabyte i podlegające podziałowi. Należy pamiętać, że podlegają temu nie tylko same rzeczy, ale także prawa własności, w tym prawo do dochodzenia zobowiązań wynikających z interesów rodziny, a także całkowite długi małżonków. Przy dzieleniu wspólnej własności zakłada się, że udział małżonków jest równy, ponieważ równość ich praw do wspólnie nabytego majątku jest prawnie ustalona.

  Bez profesjonalnej pomocy prawnej trudniej uzyskać sprawiedliwe orzeczenie sądowe. Każda zainteresowana strona dołoży starań, aby zmaksymalizować korzyści ekonomiczne. W tak napiętej sytuacji prawnik będzie działać w interesie klienta. Przygotuje pełną listę nieruchomości do podziału. Wyjaśni okoliczności zakupu, wielkość udziałów każdego z małżonków.

  Prawnicy z kancelarii adwokackiej biorą udział w postępowaniu sądowym, w interesie klienta będą składać wnioski i sprzeciwy. Będą zaangażowani w poszukiwanie i przesłuchiwanie świadków, przywracanie pierwotnych dokumentów oraz będą gromadzić informacje na temat sytuacji finansowej małżonków, jeśli będzie to konieczne do wyjaśnienia sytuacji.