19 września 2020 | 16:53
You are here:  / Biznes, Ekonomia, Finanse / Ciekawostki / Ludzie / Polska / Wiedza / Wydarzenia / Notariusz, dlaczego warto korzystać z jego usług?

Notariusz, dlaczego warto korzystać z jego usług?

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Powołuje go i odwołuje oraz wyznacza siedzibę dla jego kancelarii Minister Sprawiedliwości na wniosek samego zainteresowanego. 

Kto może zostać notariuszem?

Aby zostać notariuszem przede wszystkim należy posiadać obywatelstwo polskie i móc w pełni korzystać z praw obywatelskich oraz cywilnych. Notariusz musi być nieskazitelnego charakteru, czyli państwo musi otrzymać rękojmię, że notariusz będzie wykonywał swój zawód zgodnie z najlepszymi wzorcami. Z punktu widzenia formalnego notariusz katowice musi ukończyć wyższe studia prawnicze zakończone obroną pracy magisterskiej lub ukończyć studia prawnicze za granicą, jednak na uczelniach respektowanych przez polski system. Kolejnym warunkiem wykonywania zawodu jest odbycie aplikacji notarialnej w kancelarii i złożenie egzaminu notarialnego. Do przystąpienia do egzaminu upoważnia również funkcja asesora notarialnego pod warunkiem, że praca ta przebiegała co najmniej przez trzy lata. 

Wszystkie te wymagania nie dotyczą jednak osób: profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych a także radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wykonujących ten zawód lub pracujących na takim stanowisku co najmniej 3 lata oraz osób wykonujących zawód adwokata lub radcy prawnego przez co najmniej 3 lata.

Co tak naprawdę robi notariusz? 

Notariusz to stosunkowo nowy termin, w przeszłości zawód ten określano terminem rejenta. Każdy z nas spotkał się z tym określeniem zapewne w szkole podczas analizy utworów literackich przedwojennej Polski. Notariusz dokonuje na życzenie klienta szeregu czynności o charakterze prawnym: 

  • sporządza akty notarialne 
  • sporządza poświadczenia 
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych niezbędnych dokumentów
  • wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Zawsze dokonując jakiejkolwiek z tych czynności notariusz zaczyna od sprawdzenia tożsamości zaangażowanych w temat osób. To dlatego każdy dokument przygotowany notarialnie zachowuje najwyższe standardy autentyczności i wiarygodności. W naszym kraju jeszcze stosunkowo rzadko korzysta się z usług notariusza a często wystarczyłoby dokonać np. pożyczki w obecności notariusza, by uniknąć przyszłych kłopotów i walki o odzyskanie swoich pieniędzy. Usługa notariusza jest oczywiście płatna, ale daje bezcenne poczucie bezpieczeństwa.