26 września 2020 | 03:32
You are here:  / Gospodarka / Komunikaty Firm / Agencja pracy tymczasowej – dlaczego warto skorzystać z jej usług?

Agencja pracy tymczasowej – dlaczego warto skorzystać z jej usług?

W okresie wakacyjnym rośnie zainteresowanie tzw. pracą tymczasową. Pracownicy chętnie zatrudniają się na czas określony mogąc dzięki temu zarobić dodatkowe pieniądze, z kolei firmy poszukują zastępstwa dla swoich stałych pracowników, którzy w miesiącach letnich najczęściej przebywają na urlopach. W poszukiwaniu zarówno pracy, jak i pracowników tymczasowych bardzo korzystnym rozwiązaniem dla obu stron jest nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej.

Na czym polega praca tymczasowa i w jaki sposób agencja pracy tymczasowej może pomóc firmom w znalezieniu pracowników, a pracownikom w uzyskaniu zatrudnienia?

Praca tymczasowa – idealna rozwiązanie dla pracownika i pracodawcy

Praca tymczasowa to ten specyficzny rodzaj zatrudnienia, który polega na wykonywaniu przez pracownika zadań o charakterze okresowym, sezonowym lub doraźnym przez ściśle określony w umowie okres czasu. Jest to świetne rozwiązanie zarówno dla samych pracowników, którzy w okresie wakacyjnym chcieliby zarobić dodatkowe pieniądze dzięki możliwości zatrudnienia na czas określony, jak i dla firm, które dzięki pracy tymczasowej mogą znaleźć zastępstwo dla swoich stałych pracowników przebywających w tym czasie np. na urlopie lub zwolnieniu.

Agencja pracy tymczasowej jest podmiotem, którego zadaniem jest wybranie najlepszego kandydata do pracy na określonym stanowisku oraz jego zatrudnienie. Umowa pracy tymczasowej jest bowiem podpisywana między agencją a pracownikiem mimo tego, że dana osoba bezpośrednio podlega klientowi agencji oraz wykonuje zadania w jego zakładzie pracy. Współpraca między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej przebiega w oparciu o umowę o pracę.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej – korzyści dla firmy i pracowników

W przypadku pracy tymczasowej dochodzi do powstania specyficznej formy zatrudnienia, która zawierania jest nie między dwoma, a trzema podmiotami. Są nimi bowiem pracownik, czyli osoba, która zostaje zatrudniona przez agencję, użytkownik (klient agencji), u którego pracownik będzie wypełniał swoje obowiązki zawodowe oraz agencja pracy tymczasowej, która zajmuje się rekrutowaniem oraz zatrudnieniem w imieniu swojego klienta pracowników. Formalnie jednak pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i to ona wypłaca mu ustalone wynagrodzenie.

Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej jest korzystne nie tylko dla samej firmy, która dzięki współpracy z nią unika zbędnych formalności, ale także dla samego pracownika. Zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej osoba jest bowiem traktowana w identyczny sposób, co stali pracownicy firmy użytkownika. Dotyczy to m. in. takiego samego wynagrodzenia, prawa do urlopu oraz wypoczynku.

Agencja pracy tymczasowej podpisuje umowę ze swoim klientem, czyli użytkownikiem, u którego będą pracowały wyszukane oraz zatrudnione przez nią osoby. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient agencji nie musi zajmować się kwestiami formalnymi związanymi z zatrudnieniem dodatkowych pracowników oraz wypłacaniem dla nich wynagrodzenia. Agencja pracy tymczasowej GiGroup prowadzi bowiem dokumentację pracownika, rozlicza go z pracy, wypłaca mu wynagrodzenie oraz odprowadza od niego składki.