1 października 2020 | 06:32
You are here:  / Ludzie / Społeczeństwo / Rozwód i sądownictwo

Rozwód i sądownictwo

sąd

Rozwód to jedno z najdramatyczniejszych wydarzeń w naszym życiu. Sąd może orzec rozwiązanie małżeństwa, gdy zajdą trzy podstawowe przesłanki. Po pierwsze musi ustać więź psychiczna ( czuciowa) pomiędzy małżonkami. Po drugie musi zniknąć więź ekonomiczna. Po trzecie musi ustać więź seksualna. Sąd subiektywnie ocenia czy w danym przypadku zaszły wszystkie przesłanki. Pomimo zajścia tych trzech przesłanek sąd może odmówić orzeczenia rozwodu. Może się tak stać, gdy rozpad małżeństwa naruszy dobro małoletnich dzieci rozwodzącej się pary. Rozwód również nie zostanie orzeczony, gdy jeden z małżonków jest obłożnie chory i wymaga szczególnej opieki. Orzeczenie rozwodu w takiej sytuacji jest wbrew normom współżycia społecznego.